Salen Var Av Silkety, Pika Bor I Neste By

Artister

Veslemøy Fjerdingstad

kr 180

EM27 / 2010

Her dokumenteres godbiter fra Veslemøys store og omfattende repertoar. Rim, regler, stev og småstubber- mange minnes vi med glede fra vår egen barndom. Dette er stoff som vil forsvinne ut av tiden hvis ingen holder det levende. Denne samlingen bidrar til å føre det videre til nye generasjoner. Barnehager og skoler, foreldre og besteforeldre, onkler og tanter: Løp og kjøp! -Det er tidligere sagt om Veslemøy,’’ stø og sikker som Jonsknuten’’. Det samme kan en si om Veslemøys utvalg av rim ,regler og sanger og formidling av disse. Solid! Respekt for tradisjonen. Formidlingsglede. Vi får lyst til å synge med! Og nettopp dette er Veslemøys viktigste motiv. Hun vil dele sin kunnskap, og hun vil aktivisere. Hun vil vise at unger er lydhøre og lar seg engasjere , selv i en presset mediehverdag.

Fine innslag med hardingfele, bukkehorn, lyre, munnharpe, slåttetromme, baryton og trekkspill gir liv og stemning til sangene.

I en hel kvinnealder har Veslemøy jobbet med musikk for og med barn. Hun har fra sin barndom hatt mange kilder å øse av. I dag er hun selv blant de viktigste kildene til barnetradisjon. « Salen var av silkety» representerer et lite utvalg av det havet Veslemøy har å øse av. Noe er kjent, noe er litt kjent, noe trodde vi at vi hadde glemt men blir minnet på, noe er ukjent og pirrer vår nysgjerrighet, noe er fra bygd noe fra by, noe er rart, noe er vanlig. Slik blir denne CDen et dokument over vår felles hukommelse. Veslemøy er en utøver og musikkformidler som er full av kjærlighet til stoffet hun formidler og tar barn på alvor. Dette merkes. Barnetradisjonssoff er kanskje det feltet hvor improvisasjon og skaperglede har blitt best ivaretatt. Dette har oppstått gjennom en levende kommunikasjon mellom barn og voksen, og barna seg imellom. Noe som ikke minst variasjoner over samme tema viser. Mellom riderankesangene og bånsullene som rammer inn CDen er det sangleiker, regler og småstubber med og uten tonefølge fra ulike instrumenter. « Salen var av silkety» en er blitt et konglomerat, en rik kilde som man kan vende tilbake til igjen og igjen og finne nye diamanter. Hver av sangene er et lite univers.

Varenummer: EM27