Velkommen til en spennende oppdagelsesreise i all verdens folkemusikk på CD! Gjør verdens genuine musikkskatter til dine egne. Meld deg inn i Etnisk Musikklubb.

Medlemsbetingelser

Velg det klubbvalg som passer best for din musikksmak. Åtte ganger i året får du et medlemsblad som omtaler Månedens Album og tilleggsalbum, som kan bestilles i tillegg eller som alternativ til Månedens Album. Månedens Album kommer automatisk om det ikke avbestilles . Alle kan bestille alt uansett klubbvalg en velger. Det anbefales at du velger den klubbprofilen som ligger din smak nærmest. Husk at Månedens album har ekstra kvaliteter, slik at om du glemmer å avbestille så får du iallefall førsteklasses album! Mange avbestiller aldri og abonnerer på Månedens album. Ellers så påløper porto for framsendte varer, som følger Postens portotakster. Ved skade på mottatte varer, meldes dette omgående og disse byttes kostnadsfritt i ny vare. Uberettiget retur belastes med gebyr på kr 50,- . Medlemsskap innebærer ingen årlig kjøpsplikt, kun kjøp av velkomstpakken og i tillegg 5 CD’er i løpet av hele medlemsskapet. Velger du å melde deg ut uten å oppfylle krav til minstekjøp, blir du belastet full pris for velkomstpakken. Husk at du likevel kan kjøpe gjennom Nettbutikken selv om du er utmeldt som medlem.

Kjøpsbonus:
Ved kjøp av 7 album pr order får du det 8. albumet gratis. Du bestemmer selv hvilket (sett opp alternativer dersom utsolgt). Vilkåret er at bestillingen skjer samlet og samtidig per medlem. Du vil ellers bli honorert om du verver nye medlemmer. Vervepris er 50% rabatt pr CD for den du verver. Verver du tre medlemmer så får du en fritt valgt CD gratis. Husk at du må selv dokumentere og kreve honorering for veringer .

Andre medlemsfordeler:
Du får informasjon om festivaler, kappleiker, kurs, seminar, konserter, artister, instrumenter, tradisjoner. Det kommer til deg musikk du antakelig ikke ellers ville blitt kjent med. Mange «abonnerer» derfor på Månedens album som gjerne har ekstra kvaliteter.

Stiftere:
Etnisk Musikklubb er et aksjeselskap som ble dannet på Kongsberg 8 mars 1996 av Arne Fredriksen sammen med følgende kulturorganisasjoner:

Folkemusikkstudiet på Rauland

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Kongsberg Jazzfestival

Landslaget for Spelemenn

Landslaget for Folkemusikk i Barnehage og Skole

Sentret for Internasjonal Folkedans

Telemarkfestivalen

Vossa Jazz

Valgmuligheter som kunde i Etnisk Musikklubb:

1. Medlem
Som medlem får du rabatter, billigere CD’er og fritt tilsendt katalog. Alle som melder seg inn må velge ett av klubbvalgene. Dette vil være bestemmende for hva slags Månedens Album du får tilbud på. Dette er som regel satt sammen av to album med rabatt. Medlemsbladet Toner på Tvers er felles for alle medlemmer, uavhengig av valgt musikkprofil. Velg derfor den musikkprofilen som ligger nærmest din smak. Du har likvel muligheten til å bestille alt som tilbys fra de øvrige profilene. Velg 3 CD’er til 50 % rabatt som velkomstilbud.

2. Abonnement
Når du abonnerer på Toner på Tvers er du ikke medlem og betaler du kr 150,- pr år for å motta papirkatalogen “Toner på Tvers”, men har ellers ingen andre forpliktelser. Du bestiller aktivt det du ønsker selv, men får heller ikke rabatter som ved medlemskap, med unntak av ververabatt.

3. Forhandler
Vi har distribusjonsrettigheter for de fleste utenlandske labler til butikker, samt for norske CD’er i kommisjon. Butikker og andre forhandlere gjør spesialavtaler.

VELG MUSIKKPROFIL SOM MEDLEM:

Alle som melder seg inn må velge aktuell(e) klubbvalg. Dette vil være bestemmende for hva slags Månedens Album som mottas.Velg derfor det/de klubbvalg som ligger nærmet din smak. Du har likevel muligheter til å bestille alt som tilbys i medlemsmagasinet fra alle øvrige profiler og klubbvalg.

Åpen profil:
Dette er profilen for deg som er åpen og nysgjerrig på all verdens folkemusikk. Du inviteres med på spennende oppdagelsesreiser i verdens genuine musikk og kulturer. Hos oss kan du gjøre verdens musikkskatter til dine egne, gjennom å bygge opp din egen personlige CD samling.

Balkanprofil
Dette er en spesialprofil for folkemusikk fra Balkan landene, Sentral-Europa, Øst-Europa og Russland. Alle områder som har bevart rike og varierte folkemusikktradisjoner som er forvaltet, foredlet og påvirket fra alle folkene som tilhører disse områdene. Det er lagt vekt på et rikt spekter med CD’er med gode opptak av folkedansmusikk.

Keltisk profil
Dette er en spesialprofil for folkemusikk fra de keltiske områdene som omfatter Irland, Skottland, Wales, Bretagne i Frankrike, Galicia i Spania og Québec, Cape Breton i Canada, og irsk tradisjon i USA.

Nordisk profil
Dette er en spesialprofil for folkemusikk fra de Skandinaviske land, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene og Island. Den omfatter både vokaltradisjoner og tradisjonell folkedansemusikken, samt folkemusikk i fusjonsformer.

Romaniprofil
Dette er en spesialprofil musikk fra Romanifolket som viser deres sentrale rolle som dyktige musikere med utpreget sans for å ta vare på tradisjon. Romanifolket utviklet en sterk internkultur, der de tok vare på egen rike kulturarv av indisk opphav som gjennom vandringer/flukt over tid ble ispedd et mangfold av musikalske impulser, uttrykk og retning. Variasjonsrikdommen ble formet av tid, sted og møte med ulike kulturer.

Jazzprofil:
Spesialprofil for Jazz og improvisasjonsmusikk med hovedvekt på Europa

Fyll ut medlemsinformasjon:
Klikke på ikonet for Musikklubb på hovedsiden og fyll ut informasjon for å bli medlem, eller du kan kontakte oss, eller send oss en epost med samme informasjon.

Bestilling av CD’er:
bestilling@etniskmusikklubb.no

RABATTER:
Betal for: 7, få 1 gratis, 11 få 2 gratis, 16 få 3 gratis, 20, få 4 gratis (gjelder for medlemmer per bestilling). Jeg har bestilt _____ album og ønsker følgende CD’er gratis.

ÅPEN NETTBUTIKK
Vi lanserer for tiden en åpen nettbutikk der alle kan handle uten logginn og passord. Medlemmer som ønsker medlemsrabatt identifiserer seg med navn, adresse og epost og system vil kjenne deg igjen, sli at du likevel får dine rabatter som medlem.

PORTORABATT I NETTBUTIKKEN:
I nettbutikken gjelder for tiden kun portorabatt uansett kjøp. Det betyr det da kan lønne seg å kjøpe mye, siden det kun er lagt inn en lav portosat uansett å mye du kjøper og hvor i verden du handler fra. Norsk moms trekkes fra for utenlandskurver automatisk.

Er du medlem og handler i nettbutikken:
Alle kan handle i nettbutikken om du er medlem eller ikke. Er du medlem og sender inn bestillingen, vil systemet normalt kjenne deg igjen på navn, adresse, epost. Bestillingen legger seg på ufakturerte ordere under ditt kundekort. Er du ny kunde opprettes et nyttkunde kort. Vi vil da manuelt ta oss av det du som kunde skal ha av rabatter. Vi sender en giro der medlemsrabatt og evt. annen rabatt er ivaretatt som vanlig. Bestillingen kommer som en epost til oss.

Husk likevel at det ikke er rabatt oppå annen rabatt.

Spørsmål:

Spørmål om medlemsskap, medlemsbetingelser og profiler eller kjøp av CD’er som ikke-medlem. Spørsmål knyttet til betaling og faktura etc.

info@etniskmusikklubb.no

Spørsmål om musikk, CD’er og artister:

Se nettbutikken. Der er det sortert på profil, verdensdel og land. I tillegg er det frisøk i all tekst. Du kan også sende spørmål i mail til:

info@etniskmusikklubb.no

Kontakt med Arne Fredriksen (Daglig leder):

arne@etniskmusikklubb.no

Post, leverings- og besøksadresse:

Masovngata 18

3616 Kongsberg

Mob. 32 73 56 60

Org.nr. 876 430 622 MVA

Bankkonto: 7139.05.27440

Arne Fredriksen
daglig leder


Post- and Delivery Address:

Masovngata 18
NO- 3616 Kongsberg
NORWAY

+47 32 73 56 60