Våre verdier

Vi ønsker å bidra til å fremme verdens genuine musikk og gi den en mer framskutt plass på den kulturelle markedsplassen!

Vi vil bidra til bevisstgjøring om tradisjoner og styrking av kulturidentitet. – Er en trygg på sitt eget, så kan en møte andres kulturer og musikk på en avslappet og fordomsfri måte. Slik sett kan en si at effekten av dette kan være kulturvaksine mot rasistiske holdninger.

Vi vil bidra til å fremme et klangrikt musikalsk mang­fold i et fargerikt flerkulturelt fellesskap, som fremmer verdier som bidrar til innsikt, forståelse og respekt for andre kulturer og andres kulturer og gjennom dette bidra til en flerkulturell dialog og forståelse.

Vi vil være en alternativ åpning mot verden i forhold til medienes en­sidige konfliktfokuserte nyhetsbilder. Målet er å bidra til økt kunnskap om musikk, artister, in­strumenter, tradisjo­ner og kulturer fra andre land.

Vi vil bidra til å fremme et klangrikt musikalsk mang­fold i et fargerikt fler­kulturelt fellesskap, som fremmer verdier som bidrar til innsikt, forståelse og respekt for andre kulturer og andres kulturer og gjennom dette bidra til en flerkulturell dialog og forståelse.

I en regnskog av musikalsk artsmangfold skjer det også mutasjoner, improvisasjon og musikkalske møter. Moderne genremøter og fusjon selger vi også.

I en moderne verden med globalisering, nye reisevaner, etnisk matsteder og flerkulturelle miljøer hører verdens etniske musikk naturlig hjemme.