Medlemsbetingelser i musikklubben

Alle kan kjøpe CD’er gjennom musikklubben, men det lønner seg å være medlem!

Kjøp av tre velkomstalbum til 50% rabatt pr. stk., er «inngangsbilletten» for medlemsskapet. (Disse reglene gjelder ikke salg til butikker eller postordrekunder). Du kan derfor være kunde uten å være medlem.

Organisasjoner samt flere innen en familie kan være medlem. Ved organisasjonsmedlemsskap, f.eks en skole, må ansvarlig kontaktperson oppgis sammen med dennes telefonnummer.

Velg det klubbvalg som passer best for din musikksmak. Noen ganger i året får du et medlemsblad som omtaler Månedens Album og tilleggsalbum som kan bestilles i tillegg eller som alternativ til månedens album. Alle kan bestille alt uansett klubbvalg. Klubbvalget styrer kun det du får tilbud om som Månedens Album.

Månedens Album innen den profil du har valgt vil komme automatisk, hvis det ikke avbestilles innen oppgitt frist (se nederst på side 3). Avbestilling skal kun skje etter at du har fått magasinet og innen oppgitt avbestillingsfrist, normalt minst 14 dager. Vi ber om at det vises forståelse og respekt for avbestillingsfrister.

Porto/eksp.geb. påløper på tilsendte varer. Det er ingen returrett på varer utover det som gjelder for norsk lov. Uberettiget retur belastes med et gebyr på kr 50,-.

Det er 14 dagers betalingsfrist etter varens mottakelse. Unntaket er statlige og kommunale etater som har 30 dagers betalingsfrist. Annen betalingsfrist kan i spesielle tilfeller avtales særskilt.

Ved for sen betaling vil vi sende en purring påplusset purregebyr på kr 50,-. Etter forfall på denne vil du automatisk motta inkassovarsel.

Ved skade på mottatte varer meldes dette omgående telefonisk. Det er kostnadsfri bytting. Med- lemsskapet innebærer ingen årlig kjøpeplikt, kun kjøp av tre velkomst- album, samt 5 CD’er til ordinærpris i tillegg i løpet av hele medlemsskapet, (dvs. 3+5 CD’er).Ved et evt. ønske om utmelding uten å oppfylle minstekravet til kjøp, må du betale full pris på velkomst-CD’ene pluss et utmeldingsgebyr på kr 50,-

Trofaste medlemmer vil få tilbud på ulike rabatter gjennom medlems skapet. Ved spesielle forhold eller ønsker, ta likevel kontakt for eventuell avtale. Med- lemmer vil få 5% rabatt på alle priser også på Månedens album, skjønt ikke i tillegg til evt. annen rabatt).