Raabygg. Photo by Signe Luksengard

Etnisk Musikklubb

Etnisk Musikklubb vil fremme mangfold og være en alternativ kulturell kraft til popindustriens stereopole hegemoni! Vi ønsker å bidra til å fremme verdens genuine musikk og gi den en mer framskutt plass på den kulturelle markedsplassen!

Vi vil bidra til bevisstgjøring om tradisjoner og styrking av kulturidentitet. – Er en trygg på sitt eget, så kan en møte andres kulturer og musikk på en avslappet og fordomsfri måte. Slik sett kan en si at effekten av dette kan være kulturvaksine mot rasistiske holdninger.