Stiftere og aksjonærer

Det er 9 stiftere og 12 aksjonærer i selskapet. Dersom flere organisasjoner eller private ønsker å være aksjonærer i selskapet kan de ta kontakt med daglig leder Arne Fredriksen

Arne Fredriksen

Folkemusikkstudiet på Rauland

Førde Int. Folkemusikkfestival

Kongsberg Jazzfestival

Landslaget for Spelemenn

Landslaget for Folkemusikk i barnehage og skole

Senteret for Internasjonal Folkedans

Telemarkfestivalen

Vossa Jazz

I tillegg er det tre private aksjonærer som har kommet til siden:

Sisusoft AS

Steinar Hedmark

Kongsberg Technocon AS