Profilvalg i musikklubben

Både i musikklubben og nettbutikken har vi inndelt CD’er i profiler

Klubbvalg 1: Nordisk profil. Her finner du norsk og nordisk folkemusikk

Klubbvalg 2: Åpen profil. Dette er et populært profilvalg for alle som er åpen og nysgjerrige på all verdens folkemusikk. Det er her de fleste er medlemmer

Klubbvalg 3: Balkansk profil. Dette er en spesialprofil for Balkanlandene, Sentra- og Øst-Europa og Russland

Klubbvalg 4: Keltisk profil. Her finner du CD’er fra Irland og de øvrige keltiske områdene

Klubbvalg 5: Romaniprofil. Dette er et spesialvalg for Romanimusikk fra hele verden; dvs sigøynere, tatere.

Klubbvalg 6: Jazzprofil. Dette er vår nyeste profill for all verdens jazz og fusjonsmusikk.

Du skal velge en profil som medlem. Uansett profilvalg kan du velge fritt i hele utvalget. Klubbvalget styrer hvilken Månedens album du må ta stilling til om du ønsker eller ikke. Du kan avbestille og bestille over epost, post, faks eller ringe.