Kundebladet Toner på Tvers

Toner på Tvers er medlemsbladet og kundekatalogen til Etnisk Musikklubb. Alle som melder seg inn i musikklubben får bladet tilsendt gratis 8-9 ganger i året.

Det er mulig å abonnere på bladet uten å være medlem og det koster NOK 125, – pr år som dekker utgifter til porto og trykking

Ans. utgiver

Etnisk Musikklubb AS

Daglig leder: Arne Fredriksen

Redaksjon: Arne Fredriksen

Postadresse: Masovngata 18,

NO-3616 Kongsberg, Norway

Tel. +47 32 73 56 60

Fax. +47 32 73 56 61

info@etniskmusikklubb.no.

Bankkontonr.: 7139.05.27440

Grafisk utforming: Arne Fredriksen

Repro og trykk:

Kongsberg-Trykk AS