Offroad

Artister

Becaye Aw

kr 180

EM50 / 2016

OffRoad tar utgangspunkt i bestillingsverket med samme navn, til konsertarrangør og artistutvikler Global Oslo Music (GOM) i anledning sitt femårsjubileum i oktober 2013. I denne sammenheng velger komponisten Becaye en utradisjonell sammensetning av stemmer og instrumenter der kvarttoneskalaer og rytmer vil ha en sentral plass. Gjennom et samspill av mangfoldige uttrykksformer, som ogsa vil gi plass til det særegne ved den enkelte utøver, søker komponisten å skape et originalt lydbilde. Her samarbeider Becaye med musikerne Anne Hytta, Sigrun Eng, Liv Ulvik, Torgeir Vassvik og Kossa Diomande, og Malika Makouf Rasmussen som produsent. OffRoad er etterfølgeren til Sibi, Becayes første soloalbum utgitt i 2009. Becaye – Født i Mauritania og oppvokst i Senegal. Har bodd i Norge i over 20 ar. Som liten ville han gjerne lære seg a spille kora og ngoni (vestafrikansk strengeinstrumenter som landsbyens skalder eller kulturbærere bruker), men fordi han ikke var av den familien som har det til oppgave, ble det forbudt han. Istedet gav de han en gitar! Becaye brukte barne og ungdomsarene på lytte til koramusikk og kopiere lydbildet på sin gitar. Det har gjort at han har utviklet en helt særegen spillestil, hvor spesielle stemminger og alternative plukke- og knipseteknikker brukes for a lage helt spesielle stemninger og klanger. Særegen syngestil utgjør helheten, hvor tekstene gjerne skildrer sosial virkelighet i forskjellige kulturer som han er en del av.

ENG
”OffRoad” is based on the work comissioned by concert-arranger and artist-developer Global Oslo Music (GOM), to celebrate their five year anniversary in 2013, with which it shares its name. In this context Becaye composes an untraditional mosaic of voices and instruments where notes and rythms are a central theme. By creating cohesion from a variety of forms of expression, while also allowing room for what makes each and every one of them special, the composer seeks to create an original sound. Becaye is collaborating with the musicians Anne Hytta, Sigrun Eng, Liv Ulvik, Torgeir Vassvik and Kossa Diomande, with Malika Makouf Rasmussen producing. ”Off Road” is the sequel to ”Sibi”, Becayes first solo-album which was published in 2009. Becaye who was born in Mauritania and raised in Senegal has lived in Norway for over 20 years. As a boy he wanted to learn the tradionional West African string instruments ”kora” and ”ngoni”. Because he was not the one appointed this task by his family he was forbidden this, instead they gave him a guitar! Becaye utilized his childhood experience of listening to the music of the kora to copy it into his guitar play. In doing so, he has developed a very particular way of playing where moods and alternative pick and flick techniques are used to create his completely unique sound. The peculiar singing brings unity to the soundtracks, and the lyrics frequently depicts social inequality in the cultures in which the composer finds himself part of.

Varenummer: EM50