kr 180

EM47 / 2011

CD ́en «Árbán» (Min arv) inneholder både salmer og joik som er min samisk musikalske bakgrunn. Vokaluttrykket er gjenklang av fastboende samers sang- og joiketradisjoner.

Musikken og refleksjoner jeg gjør, beveger seg mellom det verdslige og det hellige. CD-prosjektet kalte jeg «Fjellkattefot» som er en unnseelig liten blomst. Den vekte min interesse for plantelivet og fikk meg ut på mange fjellturer. I samme periode fikk jeg mer tid til å arbeide med joik og salmer, og hentet mye inspirasjon fra kirke- menigheten i Karasjok og storfamilien, og spesielt de eldre på Jergul og korene Skádjil og Sámi Jienat. Vandringene og møtene førte meg nærmere samisk religiøs kultur og tradisjoner, minner som overføres og huskes i form av muntlige fortellinger. Arbeidet med musikken vekte også mange minner fra barndommen og oppveksten. Minnene og betraktingene er skrevet ned i tekstheftet.

ENG:

This CD, “Árbán” [My Inheritance] contains hymns and joiks of my Sámi musical back- ground, an echo of the vocal tradition of Sámi people who live in settled communities. My music and my reflections move between the profane and the holy.

I have called this project “Fjellkattefot” [Mountain cat foot]. A modest little flower by this name awakened my interest in botany and took me for many walks in the mountains. In this period, I had time to work with joik and hymns. I found inspiration in the Christian community in Karasjok and the greater family, especially older people at Jergul, and the Skádjil and the Sámi Jienat chior. My wander- ings and the meetings brought me closer to the more intangible Sámi religious culture and traditions, memories that are kept alive and passed along by way of storytelling. Working with the music brought back many memories from my childhood and youth. These, and my thoughts about them, are written down in the CD-booklet.

Varenummer: EM47