Thalassa

Artister

Oluf Dimitri Røe

kr 180

Gjennom 40 år har Oluf Dimitri Røe som felespiller og multiinstrumentalist spilt musikk innenfor mange sjangre, men folkemusikken er hans hjertebarn. Denne utgivelsen er ei reise i hans eget musikkunivers, med noen tradisjonelle og noen komposisjoner inspirert av norsk, samisk, gresk og romanitradisjon.

“Havet og vinden er hovedtema i den Kykladiske musikken. Havet og vinden binder også folk og kulturer sammen og slik har denne plata blitt til” skreiv Oluf Dimitri i sin første solo-CD som kom ut i 2011. Den het Meltemi- Wind of Mykonos. Denne heter Thalassa, som betyr hav på gresk. Med denne plata binder han sammen kulturer og stilarter, strenger og blåseinstrumenter, mye inspirert av folkemusikken rundt Egeerhavet, med mye improvisasjon og elementer av jazz. I sitt andre personlige prosjekt møtes Vinden med Havet, med nye musikalske historier.

I denne utgivelsen har han også inkludert flere av sine egne familiemedlemmer som også er unge musikere, hans datter Marianna Sangita Angeletaki Røe (sanger i Broen og Goylem Space Klezmer), sønnen Bjørn Ante Angeletaki Røe på gitar og Venezuelansk cuatro, og niesa Anna Berentina, sang. De andre musikerne som setter sitt preg på denne plata er prisbelønte André Roligheten på saxofoner og bassklarinett (bl.a. Trondheim Jazzorkester, Albatrosh og Team Hegdal), George Mihalache på rumensk cimbalom (Lelo Nika og Calibut Band) og Hans Hulbækmo på slagverk og perkusjon (bl.a. Broen, Atomic og Moskus).

Oluf Dimitri Røe er født i Namsos 1962, vokste opp i Hellas og Norge. Han har gresk mor og norsk far. Oluf studerte klassisk fiolin i Trondheim og ved Athens Konservatorium. Han har samarbeidet over musikalske grenser i en årrekke og spiller slåttemusikk fra Trøndelag, sekkepipe fra de greske øyer og synger og komponerer musikk for teater (bla. Elagabal (1989) Trøndelag Teater og Petrusjka Teater (1987). Arbeidet i Kautokeino fra 1991-94 der han drev med med joik og kor og startet det samiske koret Dimitri Joavku og samarbeidet med brødrene Ingor Ante Ailu Gaup og Ante Mihkkal Gaup. Han var medlem i bandet Fri Flyt med blant andre Gabriel Fliflet og Peter Bastian, Romaniorkesteret Bengalo i Trondheim og spiller fast med Laila Yrvum. Han har samarbeidet med Dum Dum Boys og Åge Alexandersen.

Through the past 40 years, Oluf Dimitri Røe has explored many genres as a fiddler and multi-instrumentalist, but it is folk music that is closest to his heart. This release is a journey into his own musical universe, traditional and composed music inspired by Norwegian, Sami, Greek and Romani traditions.

ENG:

In his first solo CD, ”Meltemi- Wind of Mykonos”, which was released in 2011 he wrote ”The sea and the wind are main themes of the Cycladic music. The sea and the wind also connects people and cultures together. Thats how the music of this record was created”. Now, you hold his second CD in your hand, and it is called Thalassa, meaning ”sea” in Greek. In this album, cultures and styles, string and wind instruments are tied together, inspired by folk music around the Aegean, with a lot of improvisation and elements of jazz. In his second personal project the Wind meets the Sea, creating new musical stories.

In this release, he also includes several family members who are also young musicians, his daughter Marianna Sangita Angeletaki Røe (singer in Broen and Goylem Space Klezmer), his son Bjørn Ante Angeletaki Røe on Spanish guitar, Venezuelan cuatro and percussion and his niece Anna Berentina on vocals. The other musicians are award winning André Roligheten on saxophones and bass clarinet (Trondheim Jazz Orchestra, Albatrosh and Team Hegdal among others), George Mihalache playing the Romanian cimbalom (Lelo Nika and Calibut Band) and Hans Hulbækmo on drums and percussion (Broen, Atomic and Moskus).

Oluf Dimitri Røe born in Namsos in 1962, by a Greek mother and Norwegian father, grew up in Greece and Norway. He studied classical violin in Trondheim and at the Athens Conservatory. He has collaborated across musical boundaries for years and plays traditional fiddle from Trøndelag, bagpipe from the Greek islands and has composed music for theatre (Elagabal (1989) Trøndelag Teater and Petrushka Theatre (1987). While working as a GP in Kautokeino from 1991 to 1994, he started a Sami choir, Dimitri Joavku, and collaborated with the with brothers I?gor Ante Ailu Gaup and Ante Mihkkal Gaup. He is a former member of the band Fri Flyt with (among others) Gabriel Fliflet and Peter Bastian, the Romani orchestra Bengalo in Trondheim and plays steadily with Laila Yrvum. He has also collaborated with Dumdum Boys and Åge Alexandersen.

EM118 / 2017

Varenummer: EM118