Soldater og redelig sjømenn

Artister

Frode Nyvold

kr 180

EM72 / 2019

Sanger og folkemusikkveteran Frode Nyvold er endelig ute med ny plate, som kan sees som en fortsettelse av «Skjemt og sjanti» (Grappa) fra 1998.

Med noen unntak er utgangspunktet også denne gangen folkelig visetradisjon på Agder. Kildematerialet er ofte henta fra arkivmateriale bevart ved Agder folkemusikkarkiv. Noe av materialet er samla inn ved egen innsats.

Visetekstene peker av og til på ei lokal forankring, men gir samtidig et inntrykk av at mange av disse visene har vært på reise. Noen er typiske skillingsviser. Vi finner innslag av utenlandsk påvirkning – her hører vi både dansk, svensk og ulike norske dialektformer i samme visa.

Tekstene kan stå som allmenne uttrykk for folkelig kultur, norsk eller utenlandsk.

Både tekst og melodimateriale er lite brukt i dag. Noen av kildene var sjøfolk og anleggsarbeidere og andre var spelemenn og underholdere. Både mannlige og kvinnelige tradisjonsbærere er representert.

Blant musikerne på «Soldater og redelig sjømenn» finner vi Nyvolds egen sanggruppe «Five Men in a Boat» bestående av franskmennene Didier Oliver og Emmanuel Pariselle, britiske Richard Burgess og norske Gabriel Fliflet. Fra folkemusikkmiljøet i Oslo er også Ånon Egeland og Leiv Solberg representert. De yngste på laget er felespillerne Sjur Nyvold og Hans Mikkel Melhus, steelgitarist Åsmund Solberg og den britiske gitaristen og sangeren Jon Doran.

ENG:
Singer and folk music veteran Frode Nyvold is finally out with a new album. «Soldater og redelig sjømenn» can be viewed as a follow up from his 1998 «Skjemt og sjanti» (Grappa).

The album mostly consist of songs from the local folk tradition in Agder, in the south of Norway. Most of the source material is obtained from preserves at the Agder folk archive and some of the material is collected by his own efforts.

Even though the songs are local they give an impression of having been traveling and influenced by foreign traditions and language – we hear both Danish, Swedish and different Norwegian dialects in the same song.

The lyrics can stand as general expressions of folk culture, Norwegian or foreign.

Its a collection of rare gems. Some came from sailors, construction workers and other musicians and entertainers. Both male and female traditional bearers are
represented.

Among the musicians on «Soldater og redelig sjømenn» there’s Nyvolds own singing group «Five Men in a Boat», with french Didier Oliver and Emmanuel Pariselle, brit Richard Burgess and native Gabriel Fliflet. From the Oslo folk music scene Ånon Egeland and Leiv Solberg is represented. Nyvold also brought in some up-and-comers, fiddlers Sjur Nyvold, Hans Mikkel Melhus, steel guitarist Åsmund Solberg (who also did the mix), and british singer and guitarist Jon Doran.

Varenummer: EM72