Sådagen

Artister

Eilif Gundersen

kr 180

EM34 / 2008

Verdenspremiære på et storslagent bukkehorn-, lur- og seljefjøyte album som knapt tidligere har vært hørt. Eilif Gundersen fra Ål i Hallingdal er hovedartisten og viser dybde og bredde i repertoaret, særlig på det vanskelige spillbare instrumentet bukkehorn, med lengre låter og blå toner. Gundersen, som også er produsent av plata, har laget nennsomme og vare arrangement på deler av repertoaret ved hjelp av tonefølge fra Gunnlaug Lien Myhr med kveding, Terje Isungseth på perkusjon og Tor Egil Kreken på kontrabass og banjo. Dette gir et variert og svært lyttbart album, der det lyriske danner grunnstemningen. Eilif Gundersen tar nok et kulturhistiorisk svært viktig grep: For første gang noen sinne på et album, knyttes de gamle instrumenta og musikken til det daglige arbeidet på garden, der gardsdrifta følger årets rytme – gjennom bruk av primstaven. Primstaven er en evigvarende kalender med merkedager som forteller bl.a. om når en kunne så (derav tittelen Sådagen), når en kunne høst, reise på stølen og hva slag vær som var i vente. Her får vi presentert primstaven i sin fulle bredd, med tekst og tegna som hører til og med musikk som passer inn i kalenderen. Et fyldig tekstheftet følger på norsk, engelsk, spansk og fransk!

ENG
EILIF GUNDERSEN, GUNNLAUG LIEN MYHR, TERJE ISUNGSETH, TOR EGIL KREKEN

The world primiére for an impressive ramshorn, lure and willow flute album, of a kind heard never before! Eilif Gundersen from Ål, Hallingdal, is the principal performer. Gundersen shows depth and breadth in his repertoire, especially when playing his long tunes and blue notes on the difficult ramshorn/ goat horn.

Gundersen is also producer for this recording and has gently arranged several tunes, supported by Gunnlaug Lien Myr’s singing, Terje Isungseth’s persussion and Tor Egil Kreken’s banjo and bass. The result is a varied album with a lyrical atmosphere.

Ramshorn, Lure, Willow Flute, Vocal, Percussion, Bass, Banjo

Gundersen has employed a cultural-historical approach. Here, for the first time, is an album that sets focus on old musical instruments in the context of daily farm-work, the rhythm of the seasons and the old-fashioned “primstav”, calendar stick. The “primstav” is a kind of eternal calendar whose symbols provide advice as to which dates are best for planting (thus the title “Sowing Day”), harvesting and moving to the summer-farm, as well as what kind of weather to expect. The symbols and special days of the “primstav” are fully integrated into the repertoire on this recording, which is accompanied by a booklet in Norwegian, English, Spanish and French.

Sådagen, Sowing day, Le jour des semailles, El dia de siembra

Varenummer: EM34