Munnharpe

Artister

Sigurd Brokke

kr 180

EM91 / 2012

After many years working with old recordings of “munnharpe” [mouth-harp, jew’s harp] playing, I have now been looking into other traditional Setesdal repertoire that can also be suitable for playing on the instrument.

This album presents “new” jew’s harp pieces/ tunes that are based on traditional fiddle and vocal material from Setesdal.

In developing these, it has not always been my goal to make exact copies of the traditional fiddle versions. Fiddle and jew’s harp differ in many ways, so I have felt no need to bind myself completely. This has probably also been the case for musicians in generations past. On old recordings one finds jew’s harp versions of tunes that are quite different from the fiddle versions, even from the same area. One can also find harp pieces/tunes that contain elements from a variety of fiddle tunes.

Daniel Sandén-Warg contributes as a guest- artist on the album, playing four tunes on Hardanger fiddle.

The album’s “bonus-CD” – exclusively jew’s harp and recorded at the same time as the “main CD” – contains newer versions of tunes presented on my earlier albums.

The accompanying booklet contains information, in Norwegian and English, about all the music on the CDs.

Etter at eg i mange år har granska eldre arkivopptak med munnharpespel, har eg dei siste åra konsentrert meg mest om å leite etter anna folkemusikk-stoff frå Setesdal som òg kan vere høveleg å bruke på dette instrumentet. Eg har no spela inn ei plate som inneheld mange ”nye” munnharpeslåttar og anna “nytt” tonestoff, basert på fele- eller vokaltradisjonen. For slåttane har det ikkje alltid vore eit mål å lage så nøyaktige munnharpeversjonar av feleslåttane som råd er. Dei to instrumenta er ulike på mange vis, så eg kjenner meg ikkje heilt bunden til feletradisjonen. Slik har det nok òg vore i eldre tid. På gamle arkivopptak kan ein finne munnharpeformer som er temmeleg ulike feleformene frå same området. Samstundes finn ein munnharpeslåttar som inneheld element frå fleire ulike feleslåttar. Daniel Sandén- Warg deltek på plata som gjesteartist, med fire slåttar på hardingfele.Det fylgjer òg med ein ”bonus-CD” til utgjevinga. Her er det berre munnharpespel. “Bonus- plata” vart spela inn samstundes med “hovudplata” og inneheld nye versjonar av slåttar eg tidlegare har gjeve ut. Heftet inneheld informasjon om alle slåttane og stevtonane på platene. Teksta er på norsk og engelsk.

Nordi-Brokke, 14. april 2012, Sigurd Brokke

Varenummer: EM91