Love Songs And Folk Dance From Loristan

Artister

Heshmatollah Rajabzadeh & Nezam Rajabzadeh

kr 300

EM42 / 2010

De er folkesangere av internasjonalt format. De er begge bosatt i Norge og har norsk stats- borgerskap. De er hovedvokalister i Aftab- gruppen, som ellers er bosatt i og uten for Iran. Medlemmer av gruppen utgjør også gjeste artister i prosjektet. Gruppen samles når de skal holde konserter. Musikken er folke- musikk fra Lorestan, som er en region som ligger i sør vest Iran. Dette område har Kurdistan som nabo i vest. Lorisk musikk er en av de fire søylene til den persiske klassiske musikken. Lorisk musikk har røtter langt tilbake og har kunnet påvirke andre deler av den persiske musikken. Prosjektet viser rik- dommen når det gjelder folkemusikk og folkesanger i denne regionen. Lorestan er et strategisk område som binder Nord- og Sør Iran sammen, og dermed har vært et knutepunkt gjennom tusener av år. Bl.a. gikk Silkeveien gikk gjennom området. I dette prosjektet blir det duosang av brødrene. Det er første gang en slik CD’er blir utgitt av disse to brødre på lorisk (iransk). Khial Safar (drømmen om reisen) ble lansert på konserten i 2005 i Asker. De sangene handler om kjærlighet og savn. CD1 og CD2 inneholder både vokal og instru- mental dansemusikk. Tekstene er en blanding av gamle og nyere tekster, og noe som gjør at det blir en tråd mellom den gamle musikken og samtidsmusikk. Det er en glede å tilby norske og internasjonale lytterne musikken i det gamle Lorestan og det som også kan kalles samtidsmusikk fra Lorestan i dag.

ENG
Principal performers in this project are the brothers Nezam Rajabzadeh and Heshmatollah Rajabzadeh.

The Rajabzadeh-brothers are folk singers of international caliber. Both reside in Norway and have Norwegian passports. They are principal vocalists in the Aftab [Persian: Sun] ensemble, whose members live both within and outside of Iran. Members of the Aftab ensemble gather for concerts. They contribute as guest musicians in this project.

Their music is that of the region of Loristan [Lorestân, Lurestaan or Luristan] located in western Iran, in the Zagros Mountains. This region has Iraqi Kurdistan as its western neighbor. Lori (or Luri) music comprises one of the four pillars of the Persian classical music tradition.

This project provides a glimpse of the rich folk music and folk song in the region. Loristan is strategically located between northern and southern Iran, and has been a crossroads for thousands of years. The Silk Road went thru this area as well.

This CD presents the brothers in duet. It is their first CD presentation in the Lori (Iranian) language. Khial Safar (The dream about the journey) was first performed at a concert in Asker in 2005. The songs are about love and loss of the beloved.

CD 1 and CD 2 contain vocal and instrumental dance music. The lyrics are a mix of old and new, and link older, traditional music with that of our own times. It is a pleasure to be able to present this music to our Norwegian and international listeners.

Varenummer: EM42