Kvilesteinen

Artister

Tor Johan Bøen

kr 180

EM129

Svein Haugetrå (1905–1996) Kvilesteinen
Spelemannen Svein Haugetrå (1905–1996) ble født på Såheim Nordre på Rjukan, foreldrene var Ingebjørg Torsteinsdatter Haugetrå (født Såheim)(1882–1961), og Jon Sveinsson Haugetrå (1882-1971). Gården tilhørte hans bestefar Torstein Herbjørnsson Såheim (1841–1923). Familien stammer fra gamle spelemannsslekter i Tuddal og Tinn. Høsten 1910 flyttet Torstein Herbjørnsson Såheim til Busnesgrend ved Tinnsjøen, etter at han hadde solgt gården Såheim Nordre til A/S Rjukanfoss.
Den dagen de flyttet til Busnesgrend ble Svein med sin bestefar for å besøke spelemannen Johannes Luen (1837–1919) for å høre slåtter. Johannes bodde på gården Luen i Busnesgrend, og Svein ble betatt av klangen i hardingfela og spillet til Johannes Luen. I barneårene pleide Svein å gå ned til Luen og stå utenfor huset til Johannes Luen for å høre han spille.
Svein vokste opp i et musikalsk miljø med folkesang, langeleik og torader. Faren tulla slåtter og toner, og mora sang. Han begynte først å spille torader, men interessen for slåttespill var sterk.

Den første hardingfela han spilte på var ei «skrapefele», men faren kjøpte etter hvert ei hardingfele av Olav K. Venås (1877–1957) som Svein kunne spille på, Venåsfela ble en inspirasjonskilde for Svein. Først lærte han seg å spille sanger, men etter hvert lærte han slåtter som faren tulla. Interessen for hardingfela delte han med nabogutten Torstein Kasin (født Feten) (1906–1992), og før de gikk til skolen om morgenen møttes de ofte for å spille hardingfele.
Svein var i hovedsak selvlært. Han var evnerik og hadde interesser for folkemusikk, poesi, tegning, landskaps- og rosemaling, og etter hvert drev han med selvstudier innenfor mange felt. Han fordypet seg blant annet i alternativ medisin, vegetarisk kosthold og yoga. I begynnelsen hadde Svein et stort repertoar av krevende reinlendere og valser, og han ble mye brukt som dansespelemann i sosiale sammenhenger og på stevner. Svein var i konfirmasjonsalderen da han spilte offentlig for første gang, det var til dans på Brekka ovenfor Stykket (Bøen) i Busnesgrend.

Busnesgrend var ei isolert bygd uten veiforbindelse da Svein Haugetrå vokste opp, og i begynnelsen var kontakten med spelemenn fra nabobygdene sporadisk. Dette var en av grunnene til at Svein Haugetrå utviklet en personlig stil. Det var først i 1967 at veien fra Tinnoset til Busnesgrend og Rudsgrend ble ferdig bygget. Etter at faren kjøpte en grammofon, begynte Svein å lære seg slåtter etter innspillinger på grammofonplater med spelemennene Eilev Smedal (1889–1938) og Kjetil Flatin (1879–1960)
Det var et lokalt spelemannsmiljø i Busnesgrend med Johannes Luen, Tov Kasin (1876–1958) og andre «småspelemenn». Svein stiftet Busnes spelemannslag som var aktivt i årene 1925–1932. Han hadde gode minner fra et tre dagers spelemannstreff med Gunleik, Halvor og Thore Høyseth i Hovin på 1920-tallet, og i 1926 var han med på Fylkesssamling i Bø 1926. Svein var en av drivkreftene bak helgesamlingene på Dansberg i Busnesgrend, hvor det i en årrekke ble spilt hardingfele og torader til dans. Svein Haugetrå var tremenning med spelemennene Olav, Einar og Kjetil Løndal fra Tuddal og fikk gjennom dem kjennskap til tradisjonen etter Svein Kjetilsson Løndal (1864–1949).

Svein sa selv at det var denne tradisjonen han hadde lært mest av.

Varenummer: EM129