Hardingfele

Artister

Gro Marie Svidal

kr 180

EM30 / 2009

Et album fra Sogn og Fjordane og Hordaland av en utøver som spiller gnistrende godt. Så kan vi plusse på med det originale, delvis lite kjent slåttetilfanget, personlige former og ikke minst rekkefølgen og kontrastene på albumet i sin helhet gjør det til et glitrende album. Sjøl sier artisten: Det er noko heilt spesielt å få ein pakke med gamle hardingfeleopptak frå arkivet. Det kriblar i magen når eg legg opptaka i spelaren. Kva er det for slåttar? Kva er det for spelemenn? Kva har dei å fortelje? Så byrjar eg å lytte: Eg høyrer kraft og humør, sanning og løgn, sorg og ettertanke. Eg sluttar aldri bli overvelda over mangfaldet. Repertoaret på denne cden er mi tolking av dei gamle slåttane. Eg har henta dei fram frå notar og opptak, eller lært dei direkte frå andre spelemenn. Tolkingane er bygde på tradisjon, men også inspirasjon frå samtida og dei menneska eg har møtt. Hovudsakleg er musikken henta frå Sunnfjord og Jølster, der eg vaks opp, men eg har alltid vore nyfiken på musikk frå andre stader. Derfor var det naturleg å ta med slåttar frå ulike tradisjonsområde. Nokre har du kanskje høyrt før, andre står fram i ny drakt. Eg håpar du vil få glede av desse slåttane som på mange vis har si eiga vesle historie å fortelje.

ENG
Gro Marie Svidal meets us with excellent, sparkling Hardanger fiddling in her 2009 debut album. This is a production that provides more than folk music documentation and fact. We are exposed to convincing fiddling skills and sure stylistic expression combined with a wealth of detail and relaxed playfulness. Gro Marie has a solid base in traditional performance but allows herself the luxury of looking upward and outward in today’s musical landscape. This is clearly demonstrated in her personal interpretations of Hardanger fiddle tunes.

Gro Marie plays repertoire, both common and less known, from the Western Norwegian fjord provinces of Sogn og Fjordane and Hordaland, especially the regions of Jølster and Sunnfjord. The tunes are presented in a tasteful sequence on the CD, providing the listener with variation and contrast that reinforces an experience of the Hardanger fiddle’s warm sound. In summary, this is a brilliant album that will continue to shine for many years to come, within the flora of good Norwegian folk music albums.

The artist’s own words: The old Hardanger fiddle tunes on this CD are ones I have learned from transcriptions and recordings, and directly from other fiddlers. My interpretations are firmly grounded in tradition but are also influenced by the times in which I live and people I have met. Most of the tunes are from Sunnfjord and Jølster in western Norway, where I grew up. It has been natural for me to include also some tunes from other areas. Some may be familiar; others are presented in a new way. I hope you will enjoy the music, and the little story each tune has to tell.

– Gro Marie Svidal

Varenummer: EM30