Fele/Hardingfele, Røros/Hallingdal

Artister

Olav Luksengård Mjelva

kr 180

EM40 / 2009

Det er langt mellom Røros og Hallingdal, og musikken er ganske så ulik i både melodi og form. Det mest åpenbare er at en bruker fele på Røros og hardingfele i Hallingdal. Likevel har musikken flere fellestrekk. Med mye tostrengs-spill og hyppig bruk av dobbeltgrep, ligger Rørosmusikken nærmere hardingfelestilen enn de fleste andre flatfeletradisjoner. Felles med Hallingdalstradisjonen er det kraftige spillet med fokus på driv og rytme. Glåmostradisjonen vokste jeg så å si opp med, med ukentlige øvinger i «Litjhurven» hos Mary og Olav på Trollhaugen. Senere ble jeg med i Glåmos spellmannslag. Etter hvert som jeg ble litt eldre oppdaget jeg at Glåmostradisjonen bare er en av mange tradisjoner i Røros. Feragen, Kvernengan, Tamneset, Brekken, Orvos, Galåen, Røros sentrum m.m. har hatt ganske så ulike spillestiler. Dette har interessert meg mer og mer de siste åra, og du finner noen eksempler på denne plata. Under oppveksten var jeg mye i Hallingdal, og bodde også der et år da jeg var liten. Da jeg begynte på Ole Bull Akademiet fikk jeg tilbud om et bi-instrument. Jeg har alltid hatt en tanke om at jeg må ha tilhørighet til musikken jeg spiller for virkelig å kunne mene noe med det, og da var hardingfela og Hallingdal et naturlig valg. Heldigvis ble jeg veldig godt mottatt i miljøet der etter noen øvingstimer, og det har gitt meg utrolig mye (og gjør det heldigvis enda). Her er et utvalg av mine favorittlåter fra Røros og Hallingdal. God fornøyelse!

ENG
Røros and Hallingdal are many miles apart, and traditional music and fiddling in these two areas are dissimilar in many ways. Fiddlers in Hallingdal use the Hardanger fiddle (a decorative instrument with resonating under-strings), while Røros fiddlers use the normal fiddle/ violin. But there are some similarities. Playing-technique in the Røros tradition involves bowing two strings at a time and using double-stops, as does playing on the Hardanger fiddle. And fiddling in both Røros and Hallingdal is energetic and characterized by a rhythmic drive.

I grew up in the Røros area and learned fiddling at weekly “Litjhurven” practices with Olav Nyhus and his wife Mary at their home in Glåmos. Eventually, I joined the Glåmos spellmannslag. As time went on, I discovered that the Glåmos tradition
was only one of many in the Røros-area. Fiddlers in other rural communities, such as Feragen, Kvernengan, Tamnes, Brekken, Orvos, Galåen, as well as those living in the town of Røros, have had quite different playing styles. I find this very interesting and have included several examples on this recording.

I also spent part of my childhood in Hallingdal, and when I was very little my family lived there for a year. As a new student at the Ole Bull Academy in Voss, I had the opportunity to select a second instrument. I have always felt that it was important to belong to a music tradition in order to really be able to express my self in it, and Hardanger fiddle and the Hallingdal tradition were a natural choice. Luckily I received a very warm welcome among fiddlers and dancers in Hallingdal, and the experience has been very rewarding.

Here are some of my favorite tunes from Røros and Hallingdal. Enjoy!

Winner of Spellemannprisen (Norwegian Grammy Awards)

Varenummer: EM40