kr 180

EM102 / 2012

Sandum Trio er samansett av Øyvind Sandum (toradar og einradar), Rikke v. Ommeren (toradar) og Ronny Kjøsen (trøorgel, harmonium og melodika).
Den utløysande årsaka til at vi fann saman hausten 2013, var ein platekontrakt Øyvind vart tildelt då han vann durspelklassa under Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Oppdal i 2011. Det låg ei soloplate i korta, men av di Øyvind alt har ein vellukka soloproduksjon bak seg, nytta han høvet til å føresaman to musikalske relasjonar: Sandum/Ommeren og Sandum/Kjøsen.Koplinga Sandum – Ommeren har vore kjenneteikna av ei felles oppfatning av kva runddansmusikk er på sitt beste. Relasjonen Sandum – Kjøsen har vorepregaaveitønskeomå skapenokonyttmeddentradisjonelleslåttemusikken som utgangspunkt.
På denne plata fører vi dette saman i eitt uttrykk. Vi trekker det tradisjonellesamspelet mellom trøorgel og andre instrument fram i ljoset att. Samstundes har vi lagt vekt på å ta det gamle og hevdvunne ved samspelet, instrumenta og leikane vidare og skape noko som er umiskjenneleg vå rt, utan å slå av på krava nå r det gjeld det vi alle tre held høgst: dansetakta og danseappellen!

ENG:

Sandum Trio consists of Øyvind Sandum (one- and two-row diatonic accordions), Rikke v. Ommeren (two-row diatonic accordion) and Ronny Kjøsen

(harmonium and melodica). Our motivation for joining forces in autumn 2013 was a recording contract Øyvind received in 2011, when he won the class for diatonic accordion at Norway’s national competition in traditional old-timedance music (Landsfestivalen i gammaldansmusikk). The contract was intendedfor a solo recording, but as Øyvind already had a successful solo album behind him, he seized the opportunity to draw together two musical combos: Sandum– Ommeren and Sandum–Kjøsen. The Sandum–Ommeren duo is characterized by a common perception of what traditional old-time dance music is at its best.Sandum–Kjøsen has tended to use traditional folk music as a starting point forcreating something new.

On this album we draw these two approaches together. We bring the sound of the harmonium playing together with other folk music instruments back into focus. Simultaneously, we give weight to old, time-honored values concerningtunes, instruments and playing together, creating a product that is unmistakably “us”, without compromising that which all three of us put first: good rhythm and dance appeal!

Titler
1. Skålhalling
2. Skotsk etter Anna Odnes
3. Sprenglek etter Hallvard Bjørndalsseter
4. Reinlender etter Sigurd Biløygard
5. Springleik etter Magnus Holshagen
6. Til Solbu
7. Marsj
8. Reinlendarkule
9. Springleik etter Alfred Bismo
10. Vals etter Sigurd Biløygard
11. Påskenatt
12. Evig runddans
13. Tradisjonell skotsk

Musikere:
Øyvind Sandum :Torader og Einradar
Rikke v. Ommeren: Torader
Ronny Kjørsen: Trøorgel,harmonium og melodika

Tom Kalsrud Opptak: miksing og mastering
Andre Midtskogen Reite: Omslagstekst
Mary Barthelemy: Engelsk Omsetting
Kjetil Jacobsen: Foto

Bent Kulseth/Selbu trykk: Grafisk design
Utgitt med støtte fra Kulturrådet,Oppdal Kommune,Oppdal Spel og dansarlag og Vågå Spel og dansarlag

Varenummer: EM102