Djervt

Artister

Leif Aasane

kr 180

EM114 / 2015

Melodiene på innspillinga er hentet fra den norske håndskrevne koralboka undertegnet bonde og orgelspiller Ole Henrichsen Rognstad (1757–1839) fra Balkegrenda på Østre Toten. Rognstads koralmelodier er mer eller mindre særegne varianter av melodier kjent fra ymse europeiske melodikilder.

Det er oppsiktsvekkende at mange av koralene etter Rognstad skiller seg til dels mye fra tilsvarende koraler i melodibøker som Rognstad etter alt å dømme har kjent, så som Thomissøns Psalmebog (København 1569), Kingos Gradual (København 1699) og Breitendichs Choral-bog (København 1764). Trolig er flere av koralmelodiene i Rognstad-manuskriptet skrevet ned slik folk faktisk sang dem i Balkegrenda mot slutten av 1700-tallet.

Rognstads koralutsettinger følger ikke samtidas regler for stemmeføring. Rognstad har nok stolt på sin egen musikalske sans og smak. Dersom ikke annet er nevnt spesielt, har vi brukt Rognstads harmoniseringer.

(ENG)

The melodies on this recording are taken from the Norwegian handwritten chorale book signed by farmer and organist Ole Henrichsen Rognstad (1757–1839) from Balke, a rural community in Eastern Toten. Rognstad’s chorale melodies are more or less distinctive variants of melodies known from diverse European sources.

Varenummer: EM114