Budeia i Åkroken

Artister

Åste Wiik, Ingrid Brekke, Maia Brekke

kr 180

EM133

Denne CDen er med Ingrid Brekke (25.06 1935 – 31.10 2020) Hun var født og levde hele livet i Gransherad. I deler av livet var hun budeie i Åkroken. Der brukte hun den vokale tradisjonen hun hadde tilegna seg ved å lære fra tradisjonsbærer i nærmiljøet. (mellom anna Tone Mjaugeto, (1883-1972.) Det blei gjort opptak av henne i fleire omgangar mellom 1959 og 2006. I 1959 var det Gudbrand Brager fra Valdres som tok opptak med henne og mora hennes, Åste Vik. Hovedutøver på CD er Ingrid Brekke, men det er og opptak med Åste Wiik. I tillegg er barnebarnet hennes, Maja Brekke (født i 2003) med på CDen.. Maja har lært noe av stoffet fra opptak med bestemora,og oldemora, så 3 generasjoner er representert på CDen.

Varenummer: EM133