Brurehesten

Artister

Sigrid Kjetilsdotter Jore

kr 170

EM110 / 2016

Sigrid Kjetilsdotter Jore frå Valle i Setesdal er A-klassekvedar, og har hatt Kirsten Bråten Berg, Ingebjørg Vegestog Homme, Birgit Rike Lund og Øyonn Groven Myhren som læremeistarar. Plata Brurehesten er noko så sjeldan som ei nesten heilt rein kvedarplate. Utgjevinga er likevel dynamisk med innslag av unison song med ulike gjesteartistar, korte talesekvensar og endåtil slåttetromme.

Sigrid Kjetilsdotter Jore er kvedar frå Valle i Setesdal. Dette er ein CD med den gløymde songen frå Setesdal: middelalderballadar, viser og gamlestev..Den levande tradisjonen i Setesdal er rik, og Sigrid har vore så heldig å få vekse opp i eit miljø med mange kvedarar rundt seg, både eldre og jamnaldra. Ho har fått lære av Kirsten Bråten Berg frå barnsbein av, og etter kvart fått sitje heime i stoga til Ingebjørg Vegestog, Birgit Rike Lund med fleire, og få stev, bånsullar, religiøse folketonar, ei og anna vise saman med ein tekopp og ei triveleg stund. Med skrekkblanda fryd gav ho seg inn på eit ukjend territorium som student på Noregs musikkhøgskule: Notedenskrifter etter folkeminnesamlaren og spelemannen Knut Jonsson Heddi. Med liv og lyst gjekk ho gjennom KJH sin Liv og leikar, med god hjelp frå kvedelærar og inspirator Øyonn Groven Myhren. Ho var òg heldig og fekk servert notenedskrifter gjort av andre innsamlarar. Ganske fort vart det overordna målet klart: å utvide repertoaret i kvedinga i Setesdal! Tradisjonen er som sagt rik i utgongspunktet, og då spesielt innan nystev og religiøse folketonar. Men på 1800 talet ”tok det heilt av” med nystev i dalen, og det har nok ”pressa ut” ein god del av det eldre materialet. Det er dette materialet ho har funne mykje av i notenedskrifter. Dette er det ho har med på CDen.

ENG

This is a CD with tradistional norwegian singing. Sigrid Kjetilsdotter Jore is a young folksinger from Valle in Setesdal. Folk music is not always easy to transcribe. Should one try to shape folk music so it fits into the notation system created for classical music, or should one try to “stretch” the notation system, so that what’s written down is as similar to the performance as possible?

Sigrid has used music and lyrics written down by many different collectors on the album. Each had their own way of transcribing folk music, and they all had taken a stance regarding above question. In any case, one can’t avoid the fact that the transcriptions were just a skeleton, aframework.She has taken her own sense of style as a starting point, especially as regards tonality and rhythm, in order to give life to this skeleton and turn these notes into living song.

The result you are now holding in your hand!

The Bridal Horse

The horse is a symbol for many things and was an important mythological creature in pre-Christian times, and to a certain extent after Christianity was introduced. The horse can symbolise wealth; not everyone could afford to have a horse. It can symbolise the sun, life, and contact with the divine. Trundholmsvogna (The Trundholm Sun Chariot) from the late Iron Age (ca. 1350 BC) from Denmark is a bronze and gold statue, where a horse pulls the sun around the earth. The horses belonging to the Norse gods Odin and Freyr are given names and are important in mythology. Odin’s horse, Sleipnir, had eight feet. Freyr, the god of harvest and prosperity, had ahorse named Blodughofi (“with bloody hooves”).It is possible that the old tradition of a gathering where people met around horsefights and racing originally was a sacrificial ritual, where the strongest stallion was sacrificed to Freyr. In Valle, they held longest onto the annual tradition on Skeidvodden at the rectory right up until about 1820, but written sources tell about these gatherings in the valley of Setersdal and has actualley squeezed out a good deal of the older material.I have found a lot of this material in the transcriptions.

I will now endeavor to bring this older material back into the tradition, toghether with songs witch are more reacent but nonetheless have been forgotten.

SPORLISTE /TRACKLIST :
1. Smeden 0:55
2.Ingen fugle 0:57
3. Vene bruri 0:30
4. Faremoans brureslag 02:54 5. Den fatige 01:09
6. Bendik og Årolilja 02:41
7. Olav Torson 01:27
8. Drykk 01:43
9. Agnus Dei 02:53
10. Eg elskar kvila 0:35
11. Et minne dypt 02:30
12. Halvor Huse og Anne Kvaale 0:27 13.Grevevisa 03:57
14. Fløytestev 00:50
15. Eg drøymde 00:59
16. ”Kjærligheits Visæ” 02:23
17. Ein Frøyrak 00:31
18. Margjit og Jon i Vaddelio 05:45 19. Rauneberi 00:33
20. Kjem du ti meg 00:29
21. Ungdom 00:54
22. Falma 01:40
23. Håvor Heddi 02:40
24. Tarjei Fokkjisson 03:03

Varenummer: EM110