Breksja

Artister

Øyvind Brabant

kr 180

EM96 / 2018

Øyvind Brabant frå Nes i Hallingdal har gjennom ein mannsalder vore ein av landets aller fremste utøvarar på hardingfele. I Hallingdal står han i ei særstilling, og ein kan trygt hevde at han står fram som den fremste utøvaren, læremeisteren og tradisjonsbæraren på sitt instrument i sitt tradisjonsområde.

Brabant, f.dd 1956, lærde hardingfele på ei tid då interessa for slåttespel på hardingfele i Hallingdal var låg, og lokalt er det difor få andre hardingfeleutøvarar i hans generasjon. Han er difor eit svært viktig bindeledd mellom dei eldre utøvarane han lærde av (til dømes Knut Myrann, Odd Bakkerud og Jens Myro) og dei yngre spelemennene han har lært opp.

Varenummer: EM96